Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli (Podčetrtek) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor