Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o predkupni pravici Občine Komen - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prazniku in o priznanjih Občine Komen - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Komen - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor