Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik Občinskega sveta Občine Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 - Rakovlje zahod - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Statut Občine Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2005 - Neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - Neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče - Neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2003 - Neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2002 - Neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2001 - Neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor