Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (9)           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (8)           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (7)           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o občinskih cestah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor