Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče Bleda - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Bled - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče Bleda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanjem cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javnem redu in miru - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled . neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o predkupni pravici Občine Bled - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor