Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Makole - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut občine Makole neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Makole - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o ohranjanju in sodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015 - 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Makole - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut občine Makole neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Makole - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik občinskega sveta Občine Makole - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Makole - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor