Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2018 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo(1)           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2016- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o štipendiranju - čistopis - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut občine Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Tehnični popravek Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informaciji o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor