Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih ospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o izdaji soglasja k cenam za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Mirna - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov Občine Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o vaških skupnostih - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 3 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o postopku (pogojih in merilih) za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva v občini Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Pesnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2019 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor