Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-01/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Divača - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zimski službi v občini Naklo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Ajdovščina - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Poslovnik občinskega sveta Občine Zreče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega Zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o koncesijskem aktu za podelitev koncesije v Občini Črna na Koroškem - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor