Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci – uradno prečiščeno besedilo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o priznanjih Občine Ravne na Koroškem - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o 1. fazi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja VI-08 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o lokacijskem načrtu območja KO5 Hipodrom / Športno središče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj -neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor