Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Braslovče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Brda in drugih pogojev v vrtcih - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih površin v Občini Ravne na Koroškem - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Miklavž na Dravskem polju - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor