Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Regolamento interno del Comitato di Controllo  
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o oddajanju v najem večnamenske dvorane lopan in drugih pripadajočih prostorov - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje- neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podlehnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci – uradno prečiščeno besedilo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Velike Lašče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Piran - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica-1 (uradno prečiščeno besedilo) - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor