Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci- neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o priznanjih Občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor