Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Statut Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik občinskega sveta - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta pod Kompošem – Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Vitanje za programsko obdobje 2015 – 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, ENOTO VRTEC - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta Kulturnega središča Evropskih vesoljskih tehnologij - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, ENOTO VRTEC - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (7)           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor