Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2005 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2000 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2006 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o predkupni pravici Občine Veržej na nepremičninah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2004 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor