Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi najemnin za leto 2018 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o določitvi najemnin za leto 2018 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi najemnin - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015 - 2020 - Neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v občini Prevalje - Neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka Pri postaji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge komunalne infrastrukture v občini Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Sklep o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Črnec - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Stražišče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge komunalne infrastrukture v občini Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Sklep o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor