Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Koncesijski akt o izvedbi projekta »športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o uporabi večnamenskih športnih dvoran v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo - 1           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o financiranju športa v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o urejanju javne razsvetljave v občini Kidričevo (neuradno prečiščeno besedilo)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor