Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci v občini Cerkvenjak in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj v občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Zrnje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci v občini Cerkvenjak in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno obrtno cono Cerkvenjak v občini Cerkvenjak - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor