Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Odlok o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Statut Občine Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Ketnyelvu Altalanos iskola Partosfalva - neuradno prečiščeno besedilo (7)           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice- neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Ketnyelvu Altalanos iskola Partosfalva - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina - neuradno prečiščeno besedilo (7)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Moravske Toplice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov” - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor