Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 16/2 v k.o. Spodnje Hoče v Občini Hoče – Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o začetku priprave skrajšanega postopka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Hoče – Slivnica številka 7 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja HO 16 v k.o. Spodnje Hoče - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »Pod Planinko« (k.o. Hočko Pohorje) - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gasilskega doma v Bohovi - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica Spremembe in dopolnitve 2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep O začetku priprave skrajšanega postopka Sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o uporabi šolskih telovadnic v Občini Hoče–Slivnica -neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »Pod Planinko« (k.o. Hočko Pohorje) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Dušana Flisa Hoče - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o grbu in zastavi Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o komunalnem prispevku v občini Hoče–Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Hoče-Slivnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor