Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1997 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2006 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o režijskem obratu v Občini Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor