Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o uporabi grba in zastave občine Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila “Trnovski zvon“ - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o priznanjih Občine Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o določitvi volilnih enot v občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika – TRNOVSKA VAS - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor