Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odredba o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 01) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odredba o določitvi območij za pešce - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo - UPB-2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo - UPB-2 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor