Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (5)            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskih cestah - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih  za Občino Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Odlok o predkupni pravici Občine Dobrepolje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor