Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik Nadzornega odbora občine Krško neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško - neuradno prečiščeno besedilo (6)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Statut Občine Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor