Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o režijskem obratu v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - UPB1 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za turizem in šport Radenci" - UPB1 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določanju nadomestila služnosti na nepremičnem premoženju v lasti Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radenci - Radenski mehurčki - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor