Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o priznanjih občine Destrnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik za volilno leto 2018 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik nadzornega odbora občine Destrnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o priznanjih občine Destrnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015-2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Vzpostavitev sistema ogrevanja javnih objektov v lasti Občine Destrnik v obliki energetskega pogodbeništva« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Destrnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor