Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o postopku (pogojih in merilih) za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva v občini Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskih taksah v občini Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališča ter pokopališkem redu na območju Občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališča ter pokopališkem redu na območju Občine Apače - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor