Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o nagradah študentom Občine Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi vaških odborov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini  Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Statut Občine Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter delovnih teles in o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica  v Krajevni skupnosti Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine  Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine  Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter delovnih teles in o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor