Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor