Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Borovnica- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor