Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb pogrebne in pokopališke storitve ter upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono “KOSTROJ” Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono “KOSTROJ” Slovenske Konjice - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor