Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1) - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor