Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 - R1, Zavrč, Športni park Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 - R1, Zavrč, Športni park Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor