Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o javnem redu v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javnem redu v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti Občine Kobilje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor