Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v Občinski upravi Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskih taksah v Občini Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o občinskih taksah v Občini Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Statut Občine Ljutomer (neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev poslovno trgovskega centra v Ljutomeru - EUP LJ stari Imgrad - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev Javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor