Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o parkiranju v Občini Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s posebnimi potrebami - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o parkiranju v Občini Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o taborjenju v Občini Kobarid - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor