Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2015 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o spremembi območja naselij Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter uvedbi uličnega sistema v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju nakupa malih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o predkupni pravici občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor