Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor