Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica-1 (uradno prečiščeno besedilo) - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo)- neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo)- neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo)- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica-1 (uradno prečiščeno besedilo) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica- neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odredba o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor