Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o uporabi Športne dvorane Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom Občine Benedik - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o podeljevanju priznanj in nagrad učencem, dijakom in študentom Občine Benedik - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2013 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor