Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Odlok o tržnem redu tržnice v Občini Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov Občine Majšperk v najem - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Majšperk v najem ali zakup - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk za programsko obdobje 2016 – 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov Občine Majšperk v najem - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Statut občine Majšperk - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor