Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Regolamento interno del Comitato di Controllo  
Poslovnik Občinskega sveta Občine Piran - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Regolamento sulle modalità di assegnazione dell’ormeggio e sulla stipulazione dei contratti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose  
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Statut Občine Piran - neuradno prečiščeno besedilo (2)         Statuto del Comune di Pirano (Testo unico)  
Sklep o odvzemu statuta javnega dobra - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Deliberazione di sdemanializzazione   
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož - uradno prečiščeno besedilo - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (testo consolidato ufficiale)   
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran (uradno prečiščeno besedilo) - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Promulgo il decrecto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano – Testo Consolidato Ufficiale  
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Decreto sul Programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC Marička   
Statut Občine Piran - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Statuto del Comune di Pirano (Testo unico)  
Odlok o pristanišču Piran - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o pristanišču Portorož - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Okolje Piran v Javno podjetje Okolje Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi javnega podjetja Okolje Piran, družbe z omejeno odgovornostjo - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o turistični taksi v Občini Piran - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)         Regolamento sugli interventi finanziari nel Comune di Pirano per la conservazione e lo sviluppo dell'attività di pesca nonché la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare per il periodo di programmazione 2015–2020   
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor