Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva v Občini Duplek           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej           
Odlok o spremembi območja naselij Mozirje in Ljubija           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
7. redna seja Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2019 – rebalans II           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica spremembe in dopolnitve 8           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ruše           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Hajdina           
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja Občine Ruše - neuradno rpečiščeno besedilo (1)           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miklavž na Dravskem polju - skrajšani postopek            
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico v Bezeni           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o turistični taksi v Občini Mozirje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Piran           
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Statut Občine Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor