Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe           
5. redna seja Občinskega sveta Občine Mozirje           
Odlok o predkupni pravici Občine Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Benedikt           
Sklep o razrešitvi podžupana Občine Dornava           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrtec Zreče (del MOEUP UN 1/054 in del MOEUP UN 1/058)           
Sklep o spremembi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2019.           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka načrta Občinskega podrobnega prostorskega za širitev poslovne cone za območje EUP LJ 37           
Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Pesnica           
Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Markovci           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Markovci           
Sklep o določitvi višine subvencije in zagotavljanju sredstev v Proračunu Občine Radenci za subvencioniranje cene vodarine in omrežnine za fizične osebe v Občini Radenci v obdobju 01.08.2019 -31.12.2019           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Benedikt           
Pravilnik o žepninah v Občini Pesnica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zabovci           
Soglasje k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Cirkulane           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o potrditvi elaborata o ceni oskrbe s pitno vodo           
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor