Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti           
Predlog II. Rebalansa proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2019 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Spodnjih Hočah – Tenko           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga, d.o.o. (Uradno prečiščeno besedilo) - prva obravnava           
8. redna seja Občinskega sveta Občine Komen           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2019–2020           
Sklep o imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Braslovče           
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice           
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Grosuplje – ponovna javna razgrnitev           
Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti           
Popravek Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje           
Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega in šolskega dispanzerja za območje Občine Braslovče           
Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v naselju Središče           
Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom občinskih volilnih organov na nadomestnih volitvah v občinski svet           
6. redna seja Občinskega sveta Občine Tišina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor