Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za župana Občine Ruše           
Sklep o vrednost točke za obračunavanje občinskih taks za uporabo javnih površin in javnih mest v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o začasnem financiranju Občine Ravne na Koroškem v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki so bile 2. decembra 2018 – 2. krog volitev za župana           
Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah dne 18.11.2018           
Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Mislinja           
Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Piran           
Sklep o začasnem financiranju Občine Lovrenc na Pohorju v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za župana Občine Lovrenc na Pohorju           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ljutomer za leto 2019           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer           
Poročilo o izidu volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Cezanjevci, 1. in 2. volilna enota na ponovnih volitvah, 2. 12. 2018           
Poročilo o izidu volitev za člane Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer na volitvah, 18. 11. 2018           
Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Ljutomer, ki so bile 18. 11. 2018           
Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občini Gornji Grad dne 2. decembra 2018           
Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občini Gornji Grad dne 18. novembra 2018           
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2019           
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor