Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Ptuj           
Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Ptuj           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Destrnik za leto 2018 — skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan — skrajšani postopek            
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik — skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 — skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra            
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik — skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj — druga obravnava           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Destrnik — skrajšani postopek            
Predlog Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Destrnik — skrajšani postopek            
Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2019           
4. redna seja Občinskega sveta Občine Destrnik           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka           
Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofja Loka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor