Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o višini subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ptuj            
Sklep o sprejetju Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019           
Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019           
Sklep o potrditvi mesečne vrednosti omrežnine za izrabo javne infrastrukture po kateri se izvaja oskrba s pitno vodo za leto 2019           
Sklep o potrditvi elaborata izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019           
Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje           
Sklep o potrditvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Božje-Koritno-Kovaški vrh-Brezje pri Oplotnici           
Odlok o oskrbi s pitno vodo           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Radenci za leto 2019           
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško           
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo           
Sklep o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s pitno vodo           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Komenda           
Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo           
Odlok o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor