Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2019 – rebalans II           
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2018           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2019 - rebalans II – skrajšani postopek           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2019           
Sklep o določitvi višine subvencije in zagotavljanju sredstev v Proračunu Občine Radenci za subvencioniranje cene vodarine in omrežnine za fizične osebe v Občini Radenci v obdobju 01.08.2019 -31.12.2019           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2019           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2019           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 – rebalans           
Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2019           
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2019 - skrajšani postopek            
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče           
Predlog Sklepa o spremembi proračuna za leto 2019           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2020           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve mestne občine Maribor           
Odlok o rebalansu proračuna občine Starše za leto 2019           
Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor