Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2019           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2018           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2018           
Sklep o povečanju proračunske postavke 04851 – Ureditev stanovanjske soseske Radenci - vas kot območje prijaznega prometa           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2019 - 2. obravnava           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nabavo gasilskega vozila           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018           
Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018           
Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2017           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2018           
Odlok o porabi proračunske rezerve           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018           
Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2018           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018 v občini Radlje ob Dravi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor