Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občino Cerkvenjak           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občino Lenart           
5. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visit Trojica – Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019           
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018           
4. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
3. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava           
2. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor