Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednje obračunsko obdobje 2019 na območju Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o sprejemu cenika nadomestila za uporabo javne površine v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020           
7. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšani postopek           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visit Trojica - Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019           
Odlok o priznanjih in nagradah občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (uradno prečiščeno besedilo) - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
6. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - skrajšan postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visit Trojica – Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor