Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019           
28. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – druga obravnava           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
27. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – prva obravnava           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava            
Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
26. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava            
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava            
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST-3 Trško jedro v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor