Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
25. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o imenovanju članov komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018           
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017           
24. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Letnega programa športa Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017           
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine sveta trojica v slovenskih goricah za leto 2018           
23. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Sklepa o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor