ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o komunalnih taksah v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o plakatiranju v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova-Tišina            
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova-Tišina            
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci, za naselje Krajna            
Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja KS Cankova, za naselje Gerlinci            
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci, za naselje Krajna            
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega samoprispevka za naselje Gerlinci v KS Cankova            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1995            
Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Cankova-Tišina            
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 54/95)            
Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1996            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1995