ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cankova-Tišina            
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o ravnanju s posebnimi odpadki v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1997            
Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Cankova-Tišina            
Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1996            
Odlok o priznanju in nagradah Občine Cankova-Tišina            
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev in članov delovnih teles Občine Cankova-Tišina            
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1996            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cankova (Cankova-Tišina)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina (Cankova-Tišina)