ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Statutarni sklep Občinskega sveta občine Cankova-Tišina            
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Cankova v letu 1999            
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cankova na volitvah            
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Cankova            
Razpis drugega kroga volitev za župana            
Odlok o občinskih cestah            
Sklep o razrešitvi namestnika člana Občinske volilne komisije občine Tišina            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cankova            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova-Tišina            
Odlok o imenovanju občinske volilne komisije Občine Tišina            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Cankova            
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Tišina            
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Cankova            
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina            
Odlok o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za naselje Cankova            
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselje Petanjci            
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1997            
Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1998