ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Statutarni sklep Občinskega sveta občine Cankova-Tišina           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Cankova v letu 1999           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cankova na volitvah           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Cankova           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Odlok o občinskih cestah           
Sklep o razrešitvi namestnika člana Občinske volilne komisije občine Tišina           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cankova           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova-Tišina           
Odlok o imenovanju občinske volilne komisije Občine Tišina           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Cankova           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Tišina           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Cankova           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina           
Odlok o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za naselje Cankova           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselje Petanjci           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1997           
Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1998