ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001           
Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje in kombajne v Občini Cankova           
Spremembo in dopolnitev sklepa o imenovanju podžupana Občine Cankova           
Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 1999           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cankova           
Odlok o ustanovitvi vaških odborov           
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2000           
Sklep o poklicnem opravljanju funkcije župana občine Cankova