ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001            
Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje in kombajne v Občini Cankova            
Spremembo in dopolnitev sklepa o imenovanju podžupana Občine Cankova            
Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln            
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 1999            
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova            
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cankova            
Odlok o ustanovitvi vaških odborov            
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2000            
Sklep o poklicnem opravljanju funkcije župana občine Cankova