ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o delovanju režijskega obrata            
Poročilo o izidu volitev predstavnika romske skupnosti v Občinskem svetu občine Cankova            
Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah            
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Cankova na lokalnih volitvah            
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova            
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova            
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2002            
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije za uveljavitev posebne volilne pravice romske skupnosti v Občini Cankova            
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti            
Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji občine Cankova            
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova            
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Cankova            
Sklep o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno omrežje v naselju Cankova            
Odlok o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova            
Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Cankova            
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2002            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2001            
Sklep o določitvi cene programov vzgojno-varstvenih storitev            
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Cankova