ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2004            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2003            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cankova            
Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k. o. Gerlinci            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova            
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o.            
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2003            
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cankova v letu 2003            
Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o.            
Sklep o pomoči za novorojence v letu 2003            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2003            
Sklep o razpisu o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova            
Sklep o razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova v letu 2003            
Sklep o razpisu za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova v letu 2003            
Sklep o razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova v letu 2003            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2002            
Odlok o predkupni pravici Občine Cankova            
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2003